Konya Çocuk Psikoloğu

Anne Babalar Oyuncaklarla İlgili Bunlara Dikkat Edin!

·      Kırık veya kullanılamaz durumda olmadıklarından emin olmak için oyuncakları düzenli olarak kontrol edin.

·      Ahşap oyuncaklarda kırık ve kıymık olmamasına dikkat edin.

·      Bisikletler ve açık hava oyuncakları paslanıp paslanmadığını kontrol edin.

·      Boya ve hamur gibi sanat malzemelerinin toksik olmadığından emin olun.

·      Kumaştan yapılmış oyuncakların aleve dayanıklı olup olmadığına bakın.

·      Oyuncakların boyalarının kurşunsuz olmasına dikkat edin.

·      Doldurulmuş peluş oyuncakların yırtık dikişleri veya açıkta kalan çıkarılabilir parçaları olmadığından emin olun.

Uzman Çocuk ve Ergen Psikolojisi Pedagog Kliniği Konya

Randevu için arayın: 0 850 283 49 09

#Oyuncak #OyuncakSeçimi #Ebeveyn #Çocuk #AnneBaba #AnneBabaOlmak #Çocuklar #Pedagog #PedagogTavsiyesi #ÇocukPsikolojisi #ÇocukPsikoloğu #Salı

Reklam

Konya Çocuk Psikoloğu Tavsiyesi

Çocuğunuz Başarısızlıkla Baş Edemiyor mu?

·      Çocuğunuza, başarıya odaklanmak yerine çabalamak ve çalışmak önemlidir, demeyi tercih edin.

·      Eğer çocuğunuz başarısız olursa, onu çabası üzerinden değerlendirin, bu davranışınızın tutarlılığı açısından önemlidir.

·      Başarısızlığı korkutucu bir şey olarak değil, normal bir durum olarak tanımlayın.

·      Herkesin başarılı olamayacağı gerçeğini, kendi yaşamınızdan örnekler vererek anlatın.

·      Hayattaki başarılı insanların farklı becerilere sahip olduklarını örneklerle açıklayın.

·      Eğer çocuğunuz bir hata yaparsa, ona hatalarından öğrenmesi için yol gösterin.

·      Başarısızlıktan kazanılan tecrübeleri paylaşarak başkalarına da yardımcı olabileceğini hatırlatın.

·      Çocuğunuza inandığınızı göstermek için, ona “başaracaksın” demek yerine, farklı şekillerde desteğinizi gösterin.

·      Çocuğunuza, başarı kelimesinin tek bir tanımı olmadığını, hayatın sadece sınavlardan veya yarışlardan ibaret olmadığını sık sık hatırlatın.

Uzman Çocuk ve Ergen Psikolojisi Pedagog Kliniği Konya

Randevu için arayın: 0 850 283 49 09

#Başarısızlık #BaşarısızlıklaBaşEtmek #ÇocukPsikoloğuKonya #AnneBaba #Çocuk #ÇocukYetiştirme #Pedagog #PedagogTavsiyesi #ÇocukPsikolojisi #ÇocukPsikoloğu #Pazartesi

Konya Çocuk Psikoloğu

Çocuklara Sürekli ve Çok Hediye Vermenin Sonuçları

“Gereğinden fazla vermek; çocuğun bayram sevgisini ve hediye veren kişiye saygısını azaltır. Bir başka deyişle vermeniz gerekenden fazlasını verirseniz iki şey olur: Birincisi armağanlar değersizleşir, ikincisi armağanı veren değersizleşir.”

Çocuk Yetiştirmede Psikolojik Taktikler – Perry Buffington

Uzman Çocuk ve Ergen Psikolojisi Pedagog Kliniği Konya

Randevu için arayın: 0 850 283 49 09

#Hediye #AnneBaba #ÇocukYetiştirme #Pedagog #PedagogTavsiyesi #ÇocukPsikolojisi #ÇocukPsikoloğu #Pazar

Konya Uzman Çocuk Psikoloğu

Çocuklarda öz disiplin inşa etmeye faydalı öneriler!

Rutin Oluşturmak: Çocuklara günlük bir rutin oluşturarak, her gün yapılması gereken aktiviteleri belirli bir sıraya sokarak, öz disiplinlerini geliştirebilirsiniz.

Sorumluluk Vermek: Çocuklara yaşlarına uygun sorumluluklar vererek, onların kendilerini yönetme, organizasyon ve sorumluluk alma becerilerini geliştirebilirsiniz.

Hedef Belirlemek: Çocuklara hedefler koymak, bu hedeflere ulaşmak için çaba sarf etmelerini sağlayarak öz disiplinlerini geliştirmelerine yardımcı olabilirsiniz.

Rol Model Olmak: Çocuklarınızın da öz disiplinli olmalarını istiyorsanız, onlara örnek olacak şekilde davranışlar sergileyin.

Uzman Çocuk ve Ergen Psikolojisi Pedagog Kliniği Konya

Randevu için arayın: 0 850 283 49 09

#ÖzDisiplin #Sorumluluk #ÇocukveSorumluluk #İpuçları #KonyaPedagog #KonyaPedagogTavsiyesi #ÇocukYetiştirmek #Çocuk #Pedagog #PedagogTavsiyesi #ÇocukPsikolojisi #ÇocukPsikoloğu #Cuma

Konya Çocuk Psikoloğu

Disiplin ve Ceza Aynı Şey Değildir!

Disiplin, çocuklarla birlikte çalışarak ortak çözümler bulmayı teşvik eder. Ceza ise, çocukları pasif hale getirerek işbirliği isteğini öldürebilir.

Disiplin, çocuklara olumlu davranışları öğretmek için bir eğitim aracıdır. Ceza ise, kötü davranışları durdurmak için bir yaptırımdır.

Disiplin, çocuklara sorumluluk ve kendine saygı duymayı öğretir. Ceza, çocuklarda korku ve endişe yaratabilir.

Disiplin, çocukların davranışları hakkında net geri bildirim sağlar. Ceza ise, çocukları utandırabilir ve özgüvenlerini düşürebilir.

Disiplin, çocukları öğrenmeye ve gelişmeye teşvik eder. Ceza ise, çocukları kısıtlar ve motivasyonlarını azaltır.

Disiplin, çocukların ihtiyaçlarını anlamaya ve onları desteklemeye yardımcı olur. Ceza ise, çocukların ihtiyaçlarını yok sayabilir.

Uzman Çocuk ve Ergen Psikolojisi Pedagog Kliniği Konya

Randevu için arayın: 0 850 283 49 09

#Disiplin #Ceza #DisiplinveCeza #Ebeveyn #Çocuk #KonyaPedagog #KonyaÇocukPsikoloğu #Pedagog #PedagogTavsiyesi #ÇocukPsikolojisi #ÇocukPsikoloğu #Perşembe

Konya Uzman Çocuk Psikoloğu

Pozitif Ebeveynlik Nedir?

Pozitif ebeveynlik, çocukların gelişimini desteklemek ve olumlu davranışlarını artırmayı hedefleyen bir ebeveynlik yaklaşımıdır.

Çocukların ihtiyaçlarını ve isteklerini anlamak, desteklemek ve öğrenmelerine yardımcı olmak ana amaçlarıdır.

Pozitif Ebeveynlik Prensipleri;

-İletişim ve anlayış

-Sıcaklık ve sevgi

-Disiplin ve sınır koyma

-Empati ve saygı

-Otonomi ve özgüven

-Olumlu davranışları takdirdir.

Uzman Çocuk ve Ergen Psikolojisi Pedagog Kliniği Konya

Randevu için arayın: 0 850 283 49 09

#PozitifEbeveynlik #PozitifAnneBaba #Ebeveyn #Çocuk #AnneBaba #AnneBabaOlmak #Çocuklar #Pedagog #PedagogTavsiyesi #ÇocukPsikolojisi #ÇocukPsikoloğu #Salı

Konya Uzman Çocuk Psikoloğu

Çocuğunuz arkadaşlarına zorbalık ediyorsa;

·      Yaptığının zorbalık olduğunu açıkça söyleyin!

·      Davranışının altındaki temel nedeni bulun!

·      İzinlerini, ayrıcalıklarını ortadan kaldırın!

·      Disiplin konusunda okulla işbirliği yapın!

·      Çocuğunuza yeni ilgi alanları açın!

·      Empati kurmayı öğrenmesi için çaba sarf edin!

Uzman Çocuk ve Ergen Psikolojisi Pedagog Kliniği Konya

Randevu için arayın: 0 850 283 49 09

#Zorbalık #Zorba #OkuldaZorbalık #AkranZorbalığı #ÇocukPsikoloğuKonya #AnneBaba #Çocuk #ÇocukYetiştirme #Pedagog #PedagogTavsiyesi #ÇocukPsikolojisi #ÇocukPsikoloğu #Pazartesi

Konya Çocuk Psikoloğu

2010 sonrası doğan Alfa Kuşağı tanıyalım!

* 2010’lardan sonra doğan ve henüz ergenlik dönemine ulaşmamış olan nesildir.

* Dijital dünyaya erken yaşta maruz kalmış ve teknolojik cihazları kullanmayı erken öğrenmiştir.

* Ebeveynleri dijital teknolojiyi daha yaygın bir şekilde kullanmaya başlamıştır. Bu nedenle Alfa kuşağı da teknolojiye daha fazla entegre olmuştur.

* Dünya görüşleri henüz tam olarak şekillenmemiştir, ancak küreselleşmenin artması nedeniyle toplumsal çeşitlilik konularına daha duyarlı olabilirler.

* Dijital dünyada çoklu görev yapabilme becerisine sahip olma eğilimindedirler.

* İşbirlikçi ve yaratıcı olma eğilimindedirler.

Uzman Çocuk ve Ergen Psikolojisi Pedagog Kliniği Konya

Randevu için arayın: 0 850 283 49 09

#OKB #ObsesifKompülsifBozukluk #ÇocuklardaOKB #Çocuk #AnneBaba #Çocuklar #Pedagog #ÇocukPsikolojisi #ÇocukPsikoloğu #Pazar